Przetargi,  Przetargi na obsługę prawną

Czym są przetargi na obsługę prawną

Wszystkie firmy, bez względu rodzaj, funkcjonują w systemie prawnym kraju, w którym prowadzą swoją działalność. Mnogość przepisów sprawia, że zatrudniają zewnętrzne firmy prawnicze lub tworzą własne działy prawne, aby działać zgodnie z regułami, którym podlegają.

Czym zajmuje się prawnik w firmie?

W praktyce dział prawny zajmuje się wszystkimi umowami i dokumentami, które pojawiają się w firmie. Do jego obowiązków należy między innymi:

  1. śledzenie zmian w przepisach, które dotyczą zatrudnianych pracowników
  2. przygotowywania umów o pracę i aneksów dla działu HR
  3. przygotowywanie umów z firmami zewnętrznymi, także tych dotyczących wynajmu, zakupów
  4. pomaga w rozwiązywaniu kwestii spornych z pracownikami i byłymi pracownikami.

Wszystkie firmy, bez względu rodzaj, funkcjonują w systemie prawnym kraju, w którym prowadzą swoją działalność

Mnogość zagadnień, które przechodzą przez dział prawny sprawia, że wiele firm decyduje się powierzyć obsługę prawną zewnętrznej firmie i organizuje przetargi na obsługę prawną.

Przetargi w prywatnych firmach

Przetargi w prywatnych firmach mogą być podobne do tych, które organizuje się w ramach ustawy o zamówieniach publicznych. W praktyce jednak prywatne przedsiębiorstwa nie muszą stosować zasad, które obowiązują podmioty publiczne, bo przetarg nie podlega kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zazwyczaj zamawiający ogłasza zapotrzebowanie na konkretne usługi i oczekuje, że zgłoszą się do niego firmy, które spełniają warunki konieczne do realizacji zadań.

Prywatne przetargi, także przetargi na obsługę prawną przypominają formą ogłoszenia o pracę. Zgłaszający się muszą wykazać się określonymi kompetencjami oraz doświadczeniem zawodowym.

W prywatnym przetargu wyłaniana jest firma lub osoba do realizacji zadania na podstawie oferty, którą złożyła. Nie jest jednak oczywiste, że wygrywa oferta najkorzystniejsza. Zlecający ma prawo wybrać kogokolwiek i może kierować się przesłankami, które nie były zawarte w ogłoszeniu przetargowym, ale po zapoznaniu się z ofertą są dla niego ważne.

Przetargi w sektorze państwowym

Państwowe instytucje, takie jak samorządy lub mniejsze jednostki także ogłaszają przetargi na obsługę prawną . Jednak jeśli wartość zamówienia nie przekracza 750.000 euro, urzędnicy nie muszą ogłaszać przetargu i mogą wybrać kancelarię do obsługi w inny sposób.

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Aby znaleźć informacje o przetargach najlepiej śledzić strony internetowe, na których pojawiają się tego rodzaju ogłoszenia. Podczas rejestracji na takiej witrynie można wybrać wśród opcji, by automat wysyłał mailowe powiadomienie, gdy pojawią się przetargi na obsługę prawną.

Warto także sprawdzać strony internetowe firm, które leżą w kręgu zainteresowania, ponieważ zdarza się, że ogłoszenia umieszczają tylko na prywatnej witrynie.