Przetargi drogowe

Na czym polegają przetargi drogowe?

Co roku w celu zlecenia wielu różnych robót drogowych każdy samorząd ogłasza przetargi drogowe ze strony www.pressinfo.pl na realizację określonych przedsięwzięć. Żaden samorząd nie może wybrać samodzielnie wykonawcy.

Rodzaje przetargów drogowych

Przetargi drogowe zazwyczaj są ogłaszane w dwóch trybach, są to przetargi ograniczone i nieograniczone. Do przetargów nieograniczonych mogą zgłaszać swoje oferty wszystkie podmioty, które są chętne podjąć realizację prac określonych w dokumentacjach danego przetargu. W sytuacji przetargów ograniczonych, zainteresowani konkretną ofertą wykonawcy, najpierw składają wniosek o dopuszczenie do przetargu. Na podstawie listy wniosków inwestor wybiera kilku wykonawców, którzy wówczas mogą złożyć ofertę przetargową. Ważną kwestią jest też to, że przetargi drogowe są także realizowane w drodze negocjacji z ogłoszeniem dialogu konkurencyjnego lub zamówienia z wolnej ręki. Rodzajem przetargu, w którym są przeprowadzane negocjacje bez ogłoszenia, przebiegają w sposób, w którym instytucja negocjuje warunki i reguły tylko z wybranymi przez siebie wykonawcami. Natomiast tak zwane zamówienie z wolnej ręki, polega na prowadzeniu negocjacji wyłącznie z wybranym wykonawcą. Wówczas należy spełnić wszystkie określone w dokumentach warunki.

Co roku w celu zlecenia wielu różnych robót drogowych każdy samorząd ogłasza przetargi drogowe

Jak należy złożyć ofertę na przetargi drogowe?

Aby finalnie wygrać przetarg drogowy należy odpowiednio się do tego przygotować i złożyć właściwą, konkurencyjną ofertę. Uprzednio, rzecz jasna, warto znaleźć informację o przetargu drogowym, której należy szukać w Biuletynie Zamówień Publicznych. Najważniejszą kwestią po podjęciu decyzji o przystąpieniu do przetargu jest zapoznanie się z dokumentacją, dotyczącą wykonania określonych w niej zleconych prac. Złożona oferta powinna dokładnie odpowiadać zagadnieniom zawartym w zleceniu robót drogowych. W przypadkach przetargów gdzie jest gotowy formularz do składania wniosków, oferty należy składać właśnie na tych przygotowanych drukach. Zanim zleceniobiorca przystąpi do złożenia oferty powinien sprawdzić czy spełnia wszystkie wymogi zamawiającego aby móc startować w danym przetargu. Dokładnie przygotowana oferta daje większe szanse na wygranie przetargu drogowego.

Przebieg postępowania i składanie ofert zależne jest od trybu prowadzonego przetargu. Informacje znajdujące się w dokumentach dostępne są publicznie. Wybór środka przekazu dostępny jest od decyzji zamawiającego. Najczęściej oferty przetargów drogowych i udział w konkursie przekazywane są przy użyciu środków elektronicznych.

Zasady prowadzenia przetargów


Prowadzenie przetargów powinno się odbywać na ściśle określonych zasadach, do których muszą się stosować wszyscy, którzy biorą w nim udział. Najważniejsze reguły , to:

  • zasada uczciwej konkurencji – według niej całe postępowanie musi się odbywać zgodnie z prawem, dobrym obyczajem oraz interesem przedsiębiorcy
  • zasada równości – według tej zasady każdy z podmiotów, biorących udział w przetargu, musi być traktowany na równych prawach. Nie może być dyskryminowany ani preferowany przez zamawiającego
  • zasada efektywności – wybrana przez samorząd oferta powinna być najbardziej korzystną, pod względem ekonomicznym, jakościowym, itp.
  • zasada bezstronności i obiektywizmu – w przetargu drogowym nie mogą uczestniczyć osoby powiązane rodzinnie z wykonawcą
  • zasada jasności – wszystkie dokumenty dotyczące przetargu powinny być dostępne publicznie
  • zasada przejrzystości – przeprowadzany przetarg powinien zawierać jasne informacje i reguły.

Organizowane przetargi drogowe mają na celu wydanie środków publicznych w rozsądny, sprawiedliwy i racjonalny sposób. Ogłoszenie przetargu pozwala porównać różne oferty zleceniobiorców i wybrać najkorzystniejszą.