Przetargi,  Przetargi budowlane

Wszystko, co warto wiedzieć o przetargach budowlanych

Współcześnie bardzo wiele przedsiębiorstw zajmujących się na co dzień stawianiem domów i innych obiektów bierze udział w przetargach budowlanych. To nic innego jak swoiste konkursy, w których z szerokiej puli ofert wybierana jest najbardziej korzystna dla podmiotu zamawiającego. Najczęściej mamy do czynienia z przetargami publicznymi (około 80%), czyli o charakterze nieograniczonym (bez rygorystycznych warunków).

Gdzie konkretnie szukać zamówień?

Przetargi budowlane są organizowane zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy czy inwestorów prywatnych. Z punktu widzenia konkurencyjności rynkowej najlepsze są oczywiście te skierowane do wszystkich zainteresowanych podmiotów (o procedurze otwartej). W tym przypadku kluczowe wymogi przystąpienia do rywalizacji to niekaralność, posiadanie odpowiedniego sprzętu i certyfikatów, a także dobra kondycja finansowa, objawiająca się np. zdolnością kredytową. Z kolei przetargi ograniczone odbywają się w dwóch etapach – pierwszy polega na skierowaniu oferty wyłącznie do wybranych wykonawców, natomiast drugi na wyłonieniu zwycięzcy spośród tych, którzy zdecydowali się przesłać dokumenty aplikacyjne. Jednostka organizująca przetarg zazwyczaj publikuje informację o nim na własnej stronie internetowej i dodatkowo na witrynie Biuletynu Zamówień Publicznych. Dotyczy to w szczególności ofert o wartości przekraczającej 14 000 euro. Atrakcyjne przetargi można również bez problemu znaleźć na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w Portalu Centralnym. Przetargi opiewające na kwotę mniejszą aniżeli 14 000 euro są przeważnie ogłaszane na lokalnych tablicach, w serwisach gospodarczych gazet regionalnych i na prywatnych stronach www. Na koniec należy jeszcze wspomnieć o ofertach powyżej 130 000 euro, które muszą zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Szczegółowe zasady

Jeśli interesują nas przetargi budowlane, to koniecznie pamiętajmy o zgromadzeniu niezbędnych dokumentów przed przystąpieniem do konkursu. Mowa tutaj m.in. o kosztorysie, projekcie wykonawczym, pozwoleniach czy zaświadczeniach. Wszystkie zawarte w nich informacje powinny być łatwe do zweryfikowania przez inwestora, bo w przeciwnym razie szansa na wygraną drastycznie maleje. Zabronione jest ponadto sztuczne zaniżanie kosztów. Co istotne, wyniki przetargów nie są ostateczne, gdyż podlegają odwołaniu w chwili naruszenia prawa przez zamawiającego (do Krajowej Izby Odwoławczej). Jest to jednak proces trwający dosyć długo i wymagający poniesienia sporych opłat związanych z prowadzonym postępowaniem, dlatego jedynie nieliczne firmy decydują się na taki krok.